НОВИ КНИГИ

Философия. Психология. Етика. Естетика

- 1 -

40372, Ч1/159.9/Ц 66 

Циркова, Диана Андонова

   Психологично консултиране на деца, юноши и родители / Диана Андонова Циркова . - [София] : Център за психосоциална подкрепа, 2007 . - 128 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 126-127

   ISBN 978-954-91532-6-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 114184

- 2 -

Ч1/159.9/К 26 

Каплан, Робърт и др.

   Психологическо тестиране : принципи, приложения и проблеми / Робърт Каплан, Денис Сакъзо ; Прев. Людмила Андреева . - 7. изд. . - София : Изток-Запад, 2013 . - 670 с. : с ил., портр. ; 30 см

   За авторите: с. 21-22 Речник: с. 657-662 Азб. показалец

   ISBN 978-619-152-180-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 114200

- 3 -

40374, ЗВ/159.96/Ф 85 

Фройд, Зигмунд

   Лекции за въведение в психоанализата / Зигмунд Фройд ; Прев. Маргарита Дилова . - 2. доп.изд. . - София : Колибри, 2013 . - 471 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-150-098-7 

  

Сист. No: 114187

- 4 -

40376

Юнг, Карл Густав

   За развитието на личността / Карл Густав Юнг ; Прев. от нем. Стефан Шаранков . - Плевен : Леге Артис, 2013 . - 314 с. ; 19 см . -  (К. Г. Юнг и последователи)

   Библиогр.: с. 307-312

   ISBN 978-954-8311-47-2 

  

Сист. No: 114190

- 5 -

ЗВ/159.92/Х 38 

Хей, Луиз и др.

   Всичко е наред : излекувай тялото си с помощта на медицина, утвърждения и интуиция / Луиз Хей, Мона Лиза Шулц ; Прев. Мая Атанасова . - София : Кибеа, 2015 . - 288 с. : с табл., портр. ; 20 см . -  (Здраве)

   

   ISBN 978-954-474-704-6 

  

Сист. No: 114206

- 6 -

40377, Ч1/159.9/Ю 24 

Юнг, Карл Густав

   Психологически типове / Карл Густав Юнг ; Прев. Ангел Христов . - Плевен : Леге Артис, 2016 . - 503 с. ; 25 см . -  (К. Г. Юнг и последователи)

   Библиогр.: с. 496-502

   ISBN 978-954-8311-73-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 114191

- 7 -

ЗВ/159.92/А 31 

Адлер, Алфред

   Как да живеем / Алфред Адлер ; Прев. Лиляна Куманова . - София : Здраве и щастие, 2018 . - 155 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8420-81-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 114189

- 8 -

ЗВ/159.92/Д 92

Дубковски, Владимир и др.

   Нектар за душата : Учебник за живота / Владимир Дубковски, Валерия Дубковска ; Прев. от рус. Марта Владова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 432 с. ; 22 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 419 - 425.

   ISBN 978-619-01-0310-3 

  

Сист. No: 114201

- 9 -

ЗВ/159.92/Р 74 

Роджърс, Карл

   Израстването на личността / Карл Роджърс ; Прев. Ина Димитрова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 447 с. ; 22 см . -  (Класици на психотерапията)

   

   ISBN 978-619-01-0356-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 114186

Религия. Теология

Обществени науки

- 10 -

40375, ЗВ/372.3/К 20 

Калчев, Пламен

   Тест за училищна готовност : ръководство за потребителя / Пламен Калчев . - София : Изток-Запад, 2013 . - 140 с. : с ил., сх., табл. ; 22 см

   Библиогр.: с. 133-135

   ISBN 978-619-152-168-5 

  

Сист. No: 114188

- 11 -

40378, Ч1/39/С 96 

Съботинова, Донка

   Колелото на живота : семейни обичаи на българи, арменци, руси старообредци, турци и цигани / Донка Съботинова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 416 с., [4] л. : с ил. ; 20 см

   Библиогр.: с. 413-415

   ISBN 978-954-449-808-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 114211

- 12 -

40379, Ч1/342/Б 18 

Балабанова, Христина

   Кратък курс по административно право и административен процес / Христина Балабанова . - Варна : Варн. св. унив. Черноризец Храбър, 2016 . - 256 с. ; 20 см

   Извлечение от конституцията на Република България: с. 76-80 Извлечение от закон за администрацията: с. 81-112 Извлечение от устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация: с. 113-193 Извлечение от закона за държавния служител: 193-254

   ISBN 978-954-715-654-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 114212

- 13 -

ЗВ/316.7/В 24 

Василев, Симеон

   Лидерство и медии / Симеон Василев . - София : Сивас консултинг, 2018 . - 384 с. ; 22 см

   Библиогр.: с. 352-382

   ISBN 978-619-7158-06-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 114210

Математика. Естествени науки

Медицина

- 14 -

40373 

Георгиева, Росица

   Психотерапията на Карл Роджърс : емпатичното терапевтично интервю / Росица Георгиева . - София : Изток-Запад, 2012 . - 272 с. ; 22 см

   Библиогр.: с. 261-271

   ISBN 978-619-152-129-6 

  

Сист. No: 114185

Приложни науки. Техника

Селско стопанство

Изкуства. Художествени занаяти. Фотогалерия

- 15 -

ИзС/73/76/Т 88 

Туи, Анди и др.

   Великите художници модернисти / Анди Туи ; Текст Кристофър Мастърс ; Прев. Гергана Стойчева . - [София] : Orange Books, 2018 . - 224 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Речник ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-171-062-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 114180

Спорт. Игри

Езикознание

Литературознание

- 16 -

ЗВКр/886.7.09/М 17, Кр/886.7.09/М 17 

Майоров, Георги

   Четвъртото измерение : Кн. 2 литературна критика / Георги Майоров . - София : Бълг. писател, 2018 . - 238 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-204-155-7 

  

Сист. No: 114220

Българска художествена литература

- 17 -

ЗВ/886.7/Д 47 

Дечева, Нели

   Ако покоя разтревожа : лирика / Нели Дечева . - София : Бълг. писател, 2018 . - 98 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-204-153-3 

  

Сист. No: 114216

- 18 -

ЗВ/886.7/Д 66 

Добрева, Даниела

   Когато душата отвори очи : стихове / Даниела Добрева . - София : Бълг. писател, 2018 . - 66 с., [4] л. : цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-204-137-3 

  

Сист. No: 114217

- 19 -

ЗВ/886.7/П 36 

Пенчев, Георги

   Българският исторически роман : Ч. 3 / Георги Пенчев . - София : Бълг. писател, 2018 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-204-151-9 

  

Сист. No: 114219

- 20 -

ЗВ/886.7/С 37 

Симеонов, Ангел

   Душата ми : стихове и песни / Ангел Симеонов . - София : Бълг. писател, 2018 . - 207 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-204-154-0 

  

Сист. No: 114215

- 21 -

ЗВ/886.7/Ч 69 

Чернева, Пенка

   Любовен роман : разкази / Пенка Чернева . - София : Бълг. писател, 2018 . - 99 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-204-132-8 

  

Сист. No: 114218

Чужда художествена литература

- 22 -

ЗВ/820(73)/Б 13 

Багът, Джулиана

   Сраснати : Кн. 2 от трилогията "Чисти" / Джулиана Багът ; Прев. Анна Стоева . - [София] : Егмонт, 2013 . - 488 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-27-1027-1 

  

Сист. No: 114192

- 23 -

ЗВ/820(73)/Б 13 

Багът, Джулиана

   Изпепелени : Кн. 3 от трилогията "Чисти" / Джулиана Багът ; Прев. Ангел Ангелов . - [София] : Егмонт, 2014 . - 448 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-27-1220-6 

  

Сист. No: 114193

- 24 -

ЗВ/839.6/Е 62

Енгер, Томас

   Фантомна болка : роман / Томас Енгер ; Прев. Неда Димова-Бренстрьом . - [София] : Персей, 2014 . - 383 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-051-8 

  

Сист. No: 114208

- 25 -

ЗВ/839.6/Е 62

Енгер, Томас

   Тайните на герба : роман / Томас Енгер ; Прев. Илия Точев . - [София] : Персей, 2017 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-155-3 

  

Сист. No: 114207

- 26 -

ЗВ/820/И 99 

Йънг, Саманта

   Любов в Единбург / Саманта Йънг ; Прев. Елена Лорънс . - София : Orange Books, 2017 . - 496 с. ; 21 см

   Съдържание: Фаунтин Бридж ; Касъл Хил ; Свети Валентин ; Кингс Уей

   ISBN 978-619-171-033-1 

  

Сист. No: 114204

- 27 -

ЗВ/840/М 98

Мюсо, Гийом

   Момичето от Бруклин / Гийом Мюсо ; Прев. Венера Атанасова . - София : Изток-Запад, 2017 . - 347 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0160-4 

  

Сист. No: 114196

- 28 -

ЗВ/850/Е 44 

Еко, Умберто

   Как се пътува със сьомга / Умберто Еко ; Прев. Вера Петрова . - София : Колибри, 2018 . - 175 с. ; 20 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-02-0304-9 

  

Сист. No: 114209

- 29 -

ЗВ/820(94)/К 47 

Кауфман, Ейми и др.

   Гемина : Досието Illuminae_02 / Ейми Кауфман, Джей Кристоф ; Прев. Александър Маринов ; ил. Мари Лу . - София : Егмонт България, 2018 . - 664 с. ; 21 см

   Кн. 2 от поредицата Досието Illuminae

   ISBN 978-954-27-2009-6 

  

Сист. No: 114253

- 30 -

ЗВ/820(94)/К 47 

Кауфман, Ейми и др.

   Обсидио : Досието Illuminae_03 / Ейми Кауфман, Джей Кристоф ; Прев. Александър Маринов ; ил. Мари Лу . - София : Егмонт България, 2018 . - 618 с. ; 21 см

   Кн. 3 от поредицата Досието Illuminae

   ISBN 978-954-27-2189-5 

  

Сист. No: 114254

- 31 -

ЗВ/840/М 98 

Мюсо, Гийом

   Парижката квартира / Гийом Мюсо ; Прев. Венера Атанасова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 320 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0312-7 

  

Сист. No: 114203

- 32 -

ЗВ/820(73)/Х 93 

Хувър, Колийн

   Без Мерит / Колийн Хувър ; Прев. Вера Паунова . - София : Ибис, 2018 . - 275 с. ; 21 см . -  (Избрани съвременни любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-281-6 

  

Сист. No: 114194

- 33 -

ЗВ/820(73)/Х 93

Хувър, Колийн

   Никога повече / Колийн Хувър ; Прев. Надя Баева . - София : Ибис, 2018 . - 334 с. ; 21 см . -  (Избрани съвременни любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-268-7 

  

Сист. No: 114195

- 34 -

ЗВ/820(73)/Х 93

Хувър, Колийн

   Най-доброто в теб / Колийн Хувър ; Прев. Вера Паунова . - София : Ибис, 2018 . - 250 с. ; 21 см . -  (Избрани съвременни любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-248-9 

  

Сист. No: 114202

- 35 -

ЗВ/820/Ч 16

Чайлд, Лий

   Минало време : роман / Лий Чайлд ; Прев. Милко Стоименов . - София : Обсидиан, 2018 . - 429 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-462-0 

  

Сист. No: 114198

- 36 -

ЗВ/820(73)/М 19

Маклейн, Сара

   Греховно предложение / Сара Маклейн ; Прев. Диана Кутева . - София : Ибис, 2019 . - 395 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-157-284-7 

  

Сист. No: 114197

- 37 -

ЗВ/820(71)/П 34

Пени, Луиз

   Красива мистерия / Луиз Пени ; Прев. Калина Лазарова . - София : Софт Прес, 2019 . - 448 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-151-460-1 

  

Сист. No: 114199

- 38 -

ЗВ/820/У 54 

Улф, Вирджиния

   Дневникът на една писателка / Вирджиния Улф ; Прев. Мариана Неделчева . - София : Enthusiast, 2019 . - 608 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-164-290-8 

  

Сист. No: 114205

- 39 -

ЗВ/820(73)/Ч 49 

Чейнани, Соман

   Училището за добро и зло : [и заживели щастливо за последно] / Соман Чейнани ; Прев. Надя Златкова . - София : Ciela, 2019 . - 578 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2792-4 

  

Сист. No: 114255

Детска художествена литература

- 40 -

Д2/820(73)/К 54

Кини, Джеф

   Кинодневникът на един дръндьо : Как Грег Хефли покори Холивуд / Джеф Кини ; Прев. Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2018] . - 250 с. : с ил., цв. фотогр ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8396-88-2 

 корица 

Сист. No: 114182

- 41 -

Д2/839/П 22 

Пар, Мария

   Вафлено сърце : роман за деца / Мария Пар ; Прев. Калина Димитрова ; Худож. Бу Гаустад . - [София] : Изида, 2018 . - 192 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7040-17-3 

 корица 

Сист. No: 114183

- 42 -

Д1/886.7/П 44 

Петкова, Стефани

   Тайните на Стефи : [Лични истории, спомени, модни трикове, вкусни рецепти, съвети за тийнейджърите...] / Стефани Петкова . - София : Кубар егмонт, 2018 . - 120 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-27-2250-2 

 корица 

Сист. No: 114214

- 43 -

Д1/886.7/М 29 

Маргаритова, Нели

   Чудни приказки за порастване / Нели Маргаритова . - София : Софт Прес, 2019 . - 112 с. ; 24 см . -  (Приказна съкровищница)

   

   ISBN 978-619-151-468-7 

 корица 

Сист. No: 114213

Детска отраслева литература

География

История

Краеведска литература

- 44 -

КрС/016:0/М 31, Ч1С/016/М 31 

Маринов, Петър

   Родопски книгопис : Анотации и статии от античността до 1947 г. / Петър Маринов ; Състав и предг. Александър Маринов . - Пловдив : Интелексперт 94, 2019 . - 520 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-7220-45-2 

  

Сист. No: 114242


 Индекс по АВТОРИ

Адлер, Алфред 7 
Ангелов, Ангел 23 
Андреева, Людмила 2 
Атанасова, Венера 27 31 
Атанасова, Мая 5 
Багът, Джулиана 22 23 
Баева, Надя 33 
Балабанов, Михаил 40 
Балабанова, Христина 12 
Белопитова, Катя 6 
Василев, Симеон 13 
Владова, Марта 8 
Гаустад, Бу 41 
Георгиева, Росица 14 
Дечева, Нели 17 
Дилова, Маргарита 3 
Димитрова, Ина 9 
Димитрова, Калина 41 
Димова-Бренстрьом, Неда 24 
Добрева, Даниела 18 
Дубковска, Валерия 8 
Дубковски, Владимир 8 
Еко, Умберто 28 
Енгер, Томас 24 25 
Златкова, Надя 39 
Йънг, Саманта 26 
Калчев, Пламен 10 
Каплан, Робърт 2 
Кауфман, Ейми 29 30 
Кини, Джеф 40 
Кристоф, Джей 29 30 
Куманова, Лиляна 7 
Кутева, Диана 36 
Лазарова, Калина 37 
Лорънс, Елена 26 
Лу, Мари 29 30 
Майоров, Георги 16 
Маклейн, Сара 36 
Маргаритова, Нели 43 
Маринов, Александър 29 30 44 
Маринов, Петър 44 
Мастърс, Кристофър 15 
Мюсо, Гийом 27 31 
Неделчева, Мариана 38 
Пар, Мария 41 
Паунова, Вера 32 34 
Пени, Луиз 37 
Пенчев, Георги 19 
Петкова, Стефани 42 
Петрова, Вера 28 
Роджърс, Карл 9 
Сакъзо, Денис 2 
Симеонов, Ангел 20 
Стоева, Анна 22 
Стоименов, Милко 35 
Стойчева, Гергана 15 
Съботинова, Донка 11 
Точев, Илия 25 
Туи, Анди 15 
Улф, Вирджиния 38 
Фройд, Зигмунд 3 
Хей, Луиз 5 
Христов, Ангел 4 6 
Хувър, Колийн 32 33 34 
Циркова, Диана Андонова 1 
Чайлд, Лий 35 
Чейнани, Соман 39 
Чернева, Пенка 21 
Шаранков, Стефан 4 
Шулц, Мона Лиза 5 
Юнг, Карл Густав 4 6 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Ако покоя разтревожа 17 
Без Мерит 32 
Българският исторически роман 19 
Вафлено сърце 41 
Великите художници модернисти 15 
Всичко е наред 5 
Гемина 29 
Греховно предложение 36 
Дневникът на една писателка 38 
Душата ми 20 
За развитието на личността 4 
Изпепелени 23 
Израстването на личността 9 
Как да живеем 7 
Как се пътува със сьомга 28 
Кинодневникът на един дръндьо 40 
Когато душата отвори очи 18 
Колелото на живота 11 
Красива мистерия 37 
Кратък курс по административно право и административен процес 12 
Лекции за въведение в психоанализата 3 
Лидерство и медии 13 
Любов в Единбург 26 
Любовен роман 21 
Минало време 35 
Момичето от Бруклин 27 
Най-доброто в теб 34 
Нектар за душата 8 
Никога повече 33 
Обсидио 30 
Парижката квартира 31 
Психологически типове 6 
Психологическо тестиране 2 
Психологично консултиране на деца, юноши и родители 1 
Психотерапията на Карл Роджърс 14 
Родопски книгопис 44 
Сраснати 22 
Тайните на герба 25 
Тайните на Стефи 42 
Тест за училищна готовност 10 
Училището за добро и зло 39 
Фантомна болка 24 
Четвъртото измерение 16 
Чудни приказки за порастване 43 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административно право - учебници за ВУЗ 12 
България - етнография 11 
България - литературознание 19 
Възпитание на проблемни деца 7 
Детска и педагогическа психология 1 4 10 
Деца - доучилищна възраст - готовност за училище 10 
Експериментална психология 2 
Консултативна психология 1 
Лидерство 13 
Личност - психология 6 
Любов и брак 7 
Международни отношения - глобализация - медии 13 
Народни обичаи и обреди 11 
Политическа психология 13 
Приници на индивидуалната психология 7 
Пропаганда 13 
Психоанализа 6 
Психоанализа - лекции 3 
Психолози, американски 14 
Психотерапия 14 
Психотехника - учебници за ВУЗ 2 
Роман, исторически 19 
Самоусъвършенстване 5 7 
Сексуалност и сексуални проблеми 7 
Средства за масова комуникация - влияние 13 
Сънища - тълкуване 7 
Тероризъм и медии 13 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ


 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Ангела Меркел 13 
Антъни Блеър 13 
Буш, Джордж 13 
Герхард Шрьодер 13 
Динчев, Петър 16 
Кадиев, Марин 16 
Консулов, Емануил 16 
Никола Саркози 13 
Николов, Любомир 16 
Обама, Барак 13 
Роджърс, Карл 14 
Силвио Берлускони 13 
Стоянов, Георги 16 
Тони Тачър 13 
Хайтов, Николай 16 
Хелмут Кол 13 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ