НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

ЗВ/003/Х 28 

Харман, Харалд

   Въведение в Дунавската писменост / Харалд Харман ; Прев. Недялка Николова . - В. Търново : ПИК, 2023 . - 172 с.: с ил. ; 24 см

   Ориг. загл., установено от доп. източник: Einfuhrung in die Donauschrift Възприетата форма на името на авт. Харалд Харман е Харалд Хаарман Харалд Харман - учен-енциклопедист и флагманна ново научно мислене / Росен Милев: с. 9-15 Библиогр.: с. 141-149

   ISBN 978-954-736-270-3 

  

Сист. No: 125082

Философия. Психология. Етика. Естетика

- 2 -

ЗВ/179/Б 47 

Благоева, Блага

   Ценности срещу интереси в политикат : проблеми на теорията / Блага Благоева . - София : УНСС, 2022 . - 262 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-657-9 

  

Сист. No: 125052

- 3 -

ЗВ/159.92/К 15 

Как да оцелеем по време на война  . - София : [Супергерой], 2022 . - 100 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-92162-0-0 

  

Сист. No: 125038

- 4 -

I 3579 

Как се създаде паневритмията?  : Кн. 2 . - София : Житен клас, 2022 . - 308 с. : с ил. ; 16 см + DVD

   В един футляр с "Паневритмия в небето под връх Мусала" и "Как се изучаваше паневритмия?"

   ISBN 978-954-9915-39-6 

  

Сист. No: 125003

- 5 -

ЗВ/159.9/Л 44

Лембке, Анна

   Допаминов свят : къде е границата между болката и удоволствието / Анна Лембке ; Прев. от англ. Боян Костов . - София : Изток - Запад, 2022 . - 256 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0940-2 

  

Сист. No: 125089

- 6 -

I 3579 

Паневритмия в небето над връх Мусалла  : Кн. 1 . - София : Житен клас, 2022 . - 312 с. ; 16 см + DVD

   В един футляр с "Как се създаде паневритмията?" и "Как се изучаваше паневритмия?"

   ISBN 978-954-9915-37-2 

  

Сист. No: 125002

- 7 -

ЗВ/159.92/Д 30

Де Барбаро, Наталия

   Чувствителната съветничка : пътят на една жена към себе си / Наталия Де Барбаро ; Прев. Десислава Недялкова . - София : Сиела, 2023 . - 268 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-4458-7 

  

Сист. No: 125012

- 8 -

I 3579 

Как се изучаваше паневритмия?  : Кн. 3 . - София : Житен клас, 2023 . - 412 с. : с ил. ; 16 см + DVD

   В един футляр с "Паневритмия в небето над връх Мусала" и "Как се създаде паневритмията?"

   ISBN 978-954-9915-41-9 

  

Сист. No: 125004

- 9 -

ЗВ/159.92/Н 52 

Нелсън, Брадли

   Кодът на тялото / Брадли Нелсън ; Прев. Мария Илиева . - София : Ера, 2023 . - 464 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-389-750-6 

  

Сист. No: 125023

Религия. Теология

- 10 -

ЗВ/294/С 49 

Согиал Ринпоче

   Тибетската книга за живота и смъртта / Согиал Ринпоче ; Прев. Владимир Германов . - София : Дамян Яков, 2022 . - 440 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-527-676-7 

  

Сист. No: 125093

- 11 -

ЗВ/27/Ф 82 

Френска, Елена

   Богомили и катари : влиянието на ранносредновековни източни еретически учения върху ересите в Западна Европа, XII-XIII в. / Елена Френска . - [Враца] : БГ принт, [2023] . - 201 с. : с цв. ил., портр ; 20 см

   За авт.: с. 5-7 Библиогр.: с. 193-195

   ISBN 978-619-7522-75-4 

  

Сист. No: 125073

Обществени науки

- 12 -

ЗВ/339.1/П 84

Прахалад, С. К и др.

   Бъдещето на конкуренцията : съвместно създаване на уникални ценности с клиентите / С. К Прахалад, Венкат Рамасвами ; Прев. Светла Атанасова . - София : Класика и Стил, 2009 . - 342 с. ; 22 см

   Ориг. загл.: The future of competition / C. K. Prahalad, Venkatram Ramaswamy Името на прев. отбелязано в изд. каре Библиогр.: с. 323-327

   ISBN 978-954-327-060-6 

  

Сист. No: 125044

- 13 -

ЗВ/338.48/В 40 

Велинов, Иво

   За туризма : пет туристически разходки в икономика на културата и наследството / Иво Велинов . - София : НБУ, 2022 . - 168 с. ; 20 см

   Анотиран речник на основни термини: с. 125-136 Библиогр.: с. 137-146 Рез. на бълг., англ., нем., исп., рус.

   ISBN 978-619-233-222-8 

  

Сист. No: 125045

- 14 -

Ч1/355/359/Г 77 

Граничното разузнаване на Третата българска държава  /  Ред. Киро Киров . - София : Земя, 2022 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-618-192-978-7 

  

Сист. No: 124999

- 15 -

Ч1/355/359/М 45 

Международна научна конференция Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи  : Т. 1 . - Пловдив : ВУСИ, 2022 . - 338 с. : с диагр., табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-71-7 

  

Сист. No: 124990

- 16 -

Ч1/355/359/М 45 

Международна научна конференция Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи  : Т. 2, Докторанти и студенти . - Пловдив : ВУСИ, 2022 . - 154 с. : с диагр. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-71-7 

  

Сист. No: 124991

- 17 -

ЗВ/304/П 70 

Полът: между хуманитарните, социалните и правните науки  /  Състав. Десислав Георгиев . - [София] : Scribens, 2022 . - xviii, 335 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7467-38-3 

  

Сист. No: 125000

- 18 -

41243 

Цонков, Николай

   Регулаторни модели за териториално развитие / Николай Цонков . - София : УНСС, 2022 . - 233 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-644-9 

  

Сист. No: 125053

- 19 -

41244, Ч1/327/Я 51 

Янакиев, Янко

   Енергийният преход : геополитика и енергийна дипломация / Янко Янакиев . - София : УНСС, 2022 . - 366 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-616-6 

  

Сист. No: 125054

- 20 -

ЗВ/328/В 73 

Влъчков, Коста

   Международни и национални политики за борба с корупцията / Коста Влъчков . - Бургас : Ни плюс, 2023 . - 468 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   Кн. е на базата на защитен дисертационен труд Библиогр.: с. 412-430

   ISBN 978-954-9464-41-2 

  

Сист. No: 125034

- 21 -

ЗВ/328/В 73 

Влъчков, Коста

   Корупция и антикорупционна политика в България / Коста Влъчков . - Бургас : Ни плюс, 2023 . - 244 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9464-42-9 

  

Сист. No: 125050

- 22 -

ЗВ/316.6/И 21, Ф/3/И 21, Ч1/316/И 21 

Иванов, Иван

   Публични политики спрямо полово-ролевите стереотипи и нагласи, водещи до насилствени отношения в българското семейство / Иван Иванов, Манол Манолов . - В. Търново : Фабер, 2023 . - 120 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-1612-0 

  

Сист. No: 124995

- 23 -

II 2423 

Йорданов, Георги

   Притаени мигове / Георги Йорданов ; Под общ. ред. на Иван Гранитски . - [2. изд.] . - София : Захарий Стоянов, 2023 . - 911 с., [52] с. : ил., портр. ; 29 см

   Съдържа: Кн. 1: Срещи ; Кн. 2: Откровения ; Кн. 3: Поврати

   ISBN 978-954-09-1719-1 

  

Сист. No: 125069

- 24 -

ЗВ/316.6/Н 27, Ч1/316/Н 27 

Насилието в българското семейство  . - В. Търново : ВТУ Кирил и Методий, 2023 . - 247 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-1672-4 

  

Сист. No: 124996

- 25 -

ЗВ/347.7/С 37 

Симеонов, Атанас

   Издаване на решения по прилагане на митническото законодателство на Европейския съюз / Атанас Симеонов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023 . - 455 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 447-453

   ISBN 978-954-07-5697-4 

  

Сист. No: 125036

- 26 -

ЗВ/327.5/С 70 

Станчев, Михаил и др.

   Третата световна: битката за Украйна / Михаил Станчев, Юрий Фелщински ; Прев. от рус. Райна Манджукова . - София : НБУ, 2023 . - 410 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-249-5 

  

Сист. No: 125051

Математика. Естествени науки

- 27 -

41242, Ч2/502/Т 64 

Тодорова, Кристина

   Ресурсен мениджмънт : учебно помагало / Кристина Тодорова . - София : УНСС, 2022 . - 160 с.: с табл., диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-666-1 

  

Сист. No: 125039

- 28 -

Ч2/59/Б 40 

Берон, Петър

   Панорама на българската зоология / Петър Берон . - София : БАН "Проф. Марин Дринов", 2023 . - 512 с. : с ил., портр., [14] с. : цв. ил. ; 25 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Биографии и исторически прегледи: с. 484-491 Изд. на БАН. Нац. природонауч. музей Библиогр. след отд. статии

   ISBN 978-619-245-309-1 

  

Сист. No: 125083

- 29 -

ЗВ/51/К 57 

Кирилова, Борислава

   Проектно-базираното обучение - адаптация към съвременната реалност / Борислава Кирилова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023 . - 135 с. : с ил., табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-07-5706-3 

  

Сист. No: 125049

- 30 -

ЗВ/577/К 85 

Кордейро, Хосе и др.

   Краят на смъртта : Научните възможности за постигане на физическо безсмъртие / Хосе Кордейро, Дейвид Уд ; Прев. Ина Димитрова . - София : Изток-Запад, 2023 . - 349 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-1246-4 

  

Сист. No: 125033

- 31 -

ЗВ/502/С 70 

Станчева, Атанаска

   Пътища към устойчивостта : нови културни перспективи във взаимодействието човек - околна среда през призмата на две природозащитни движения в България / Атанаска Станчева . - София : Ерове, 2023 . - 424 с. : с цв. ил., табл. ; 20 см

   Биогр. данни за авт отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 379-393

   ISBN 978-619-7736-26-7 

  

Сист. No: 125075

- 32 -

ЗВ/523/Т 82 

Трефил, Джеймс

   Необятният космос : Нашата Слънчева система и отвъд нея / Джеймс Трефил . - София : СББ Медиа, 2023 . - 112 с.: с цв. ил. ; 29 см . -  (National Geographic)

   

   ISBN 978-954-399-482-32 

  

Сист. No: 125059

Медицина

- 33 -

ЗВ/615.8/Л 42 

Лековитите води на България  : всички извори, болести и процедури /  Състав. Галя Владимирова . - София : millenium, 2022 . - 303 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-586-4 

  

Сист. No: 125056

- 34 -

ЗВ/613.8/К 27 

Кар, Алън

   Лесният начин да спрете пушенето без усилия на волята / Алън Кар ; Прев. от англ. Румяна Костадинова . - София : Кибеа, 2023 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-474-974-3 

  

Сист. No: 125019

- 35 -

ЗВ/615.8/С 12 

Сабунчян, Стефани

   Рефлексология за начинаещи / Стефани Сабунчян ; Прев. Детелина Иванова . - София : Изток - Запад, 2023 . - 128 с. ; 22 см

   Съдържа: Справочник на заболяванията

   ISBN 978-619-01-1187-0 

  

Сист. No: 125061

- 36 -

ЗВ/615.8/С 23 

Сборник с 1000+ народни лека за всякакви болести  : Българските жени лечители. Стойна. Слава. Ванга . - София : Кибалион, 2023 . - 186 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-133-616-889-3 

  

Сист. No: 125022

- 37 -

ЗВ/615.9/С 33 

Сенеф, Стефани

   Токсично наследство : Как убиецът на плевели глифозат унищожава нашето здреве и околната среда / Стефани Сенеф ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; Ред. Юлиян Караджов . - София : Дилок, 2023 . - 312 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7718-09-6 

  

Сист. No: 125079

- 38 -

ЗВ/615.3/Ш 38 

Шастийн, Мария

   Ароматерапия : Етеричните масла и тяхното терапевтично приложение / Мария Шастийн ; Прев. Мария Иванова . - София : Локус Пъблишинг, 2023 . - 224 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-783-379-1 

  

Сист. No: 125081

Приложни науки. Техника

- 39 -

41245 

Христова, Радослава и др.

   Ръководство по бази от данни / Радослава Христова, Димитър Димитров . - София : УИ Св. Кл. Охридсски, 2015 . - 216 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3884-0 

  

Сист. No: 125080

Селско стопанство

Изкуства. Художествени занаяти. Фотогалерия

- 40 -

КрГр/7/М 84 

Момински, Мирослав

   Родопа планина – една голяма любов / Мирослав Момински ; Фотогр. Мирослав Момински . - В. Търново : Фабер, 2022 . - 280 с.: с цв. ил. ; 24х31 см

   

   ISBN 978-619-00-1575-8 

  

Сист. No: 125024

- 41 -

ИзГр/75(497.2)/С 96 

Съвременни български наивисти  /  Състав. Даниела Осиковска . - [София] : Принт Зоун, 2023 . - 184 с.: с цв. ил. ; 27 см

   

   ISBN 978-619-90840-5-2 

  

Сист. No: 125058

- 42 -

ЗВ/792/Ц 31 

Цветанов, Мирослав

   Голямото изкуство : куклен театър и кукленост / Мирослав Цветанов . - София : Златно ключе, 2019 . - 177 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-90237-5-6 

  

Сист. No: 125042

- 43 -

Из/75.046(497.2)/Ш 12 

Шабаркова-Петрова, Марияна и др.

   Тайният код на българските зографи / Марияна Шабаркова-Петрова, Александър Тренев . - София : Инле, 2019 . - 168 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90285-7-5 

  

Сист. No: 125041

- 44 -

Из/745/А 64 

Ангелов, Валентин

   Тайният код на българските резбари / Валентин Ангелов . - София : Инле, 2021 . - 97 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-91574-2-8 

  

Сист. No: 125040

- 45 -

ЗВ/7.01/Б 37 

Бенямин, Валтер

   Произведението на изкуството в епохата на неговата техническа възпроизводимост / Валтер Бенямин ; Прев. Кольо Коев . - София : ИК КХ - Критика и Хуманизъм, 2022 . - 84 с. : с портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-587-243-3 

  

Сист. No: 125046

Спорт. Игри

- 46 -

Ч2/796.5/Б 92 

Българи на големите върхове по света  /  Състав. Сандю Бешев . - София : Екстрийм Медия, 2022 . - 140 с.: с цв. ил. ; 24 см

   

  

Сист. No: 125060

- 47 -

ЗВ/794.1/С 34 

Сергиев, Стефан

   Научи повече за шахмата : 900 въпроса и отговора от историята на шахмата в България / Стефан Сергиев . - София : Книгомания, 2023 . - 232 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-195-352-3 

  

Сист. No: 125048

- 48 -

ЗВ/796/П 41 

50-те най-велики български спортисти, чиито постижения ни правят горди българи  . - София : Труд, 2023 . - 176 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-398-780-1 

  

Сист. No: 125047

Езикознание

Литературознание

- 49 -

ЗВ/82.01/Б 37 

Бенямин, Валтер

   Сюрреализъм и критическа теория / Валтер Бенямин ; Прев. Стилиян Йотов . - София : ИК КХ - Критика и Хуманизъм, 2022 . - 116 с. : с портр. ; 21 см

   Съдържа и: Поглед назад към сюрреализма / Теодор В. Адорно. - Ориг. загл.: Ruckblickend auf den Surrealismus. Значението на сюрреализма за творческото развитие на Валтер Бенямин / Стилиян Йотов

   ISBN 978-954-587-247-1 

  

Сист. No: 125043

- 50 -

ЗВ/82.0/Ш 15 

Шаер, Даян

   Събуди твореца в теб / Даян Шаер . - София : Shaer, 2022 . - 176 с. : с ил. ; 17 x 17 см

   

   ISBN 978-619-92106-0-4 

  

Сист. No: 125031

- 51 -

Ч1С/820/899.09/М 97 

Мълан, Джон

   Великите романи : най-великите световни романи, изследвани и обяснени / Джон Мълан ; Прев. Мария Бояджиева . - [София] : A&T Publishing, 2023 . - 256 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 31 см

   

   ISBN 978-619-7430-78-3 

  

Сист. No: 125057

Българска художествена литература

- 52 -

ЗВ/886.7/В 97 

Върбанова, Милена

   Атланти и гиганти / Милена Върбанова . - [Враца] : БГ принт, 2023 . - 294 с. ; 20 см

   Пълната форма на името на авт. Милена Върбанова е Милена Върбанова Велчева Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-7522-88-4 

  

Сист. No: 125074

- 53 -

ЗВ/886.7/Г 37 

Георгиева, Мариела

   Лицата на неродените пеперуди / Мариела Георгиева . - [Пловдив] : Астарта, 2023 . - 243 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-350-344-5 

  

Сист. No: 125001

- 54 -

Кр/886.7/К 86 

Костова, Костадина

   Трето царство / Костадина Костова . - София : Софт Прес, 2023 . - 608 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-151-944-6 

  

Сист. No: 125005

- 55 -

ЗВ/886.7/Р 14 

Радионова, Ивелина

   Вълшебство за Коледа / Ивелина Радионова . - 2. изд. . - София : Изида, 2023 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-704-098-2 

  

Сист. No: 125055

- 56 -

ЗВ/886.7/С 39 

Скалд, Александър

   Вой : роман / Александър Скалд . - София : Ерове, 2023 . - 402 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7736-23-6 

  

Сист. No: 125006

Чужда художествена литература

- 57 -

ЗВ/820(73)/К 40 

Каркатера, Лоренцо

   Вълка / Лоренцо Каркатера ; Прев. от англ. Петър Нинов . - София : Плеяда, 2015 . - 320 с. ; 20 см . -  (Световен трилър)

   

   ISBN 978-954-409-350-1 

  

Сист. No: 125027

- 58 -

ЗВ/820(73)/К 40 

Каркатера, Лоренцо

   Бесни спусъци / Лоренцо Каркатера ; Прев. от англ. Елена Павлова . - София : Плеяда, 2020 . - 287 с. ; 20 см . -  (Световен трилър)

   

   ISBN 978-954-409-410-2 

  

Сист. No: 125026

- 59 -

ЗВ/839.6/Ф 73 

Фосе, Юн

   Трилогия / Юн Фосе ; Прев. Стела Джелепова . - София : Лист, 2021 . - 232 с. ; 21 см

   Съдържа: Бдение ; Бленуванията на Улав ; Отмала Ориг. загл.: Trilogien Нобелова награда за литерата 2023

   ISBN 978-619-7596-31-1 

  

Сист. No: 125071

- 60 -

ЗВ/820(73)/А 95 

Ахмади-Милър, Енжила

   Как летят птиците : моето бягство от Афганистан / Енжила Ахмади-Милър ; Прев. от англ. Мария Демирева . - София : Вакон, 2022 . - 330 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-250-050-4 

  

Сист. No: 125030

- 61 -

ЗВ/820(73)/Б 87

Бурел, Андрю

   48 часа за убиване / Андрю Бурел ; Прев. от англ. Сибин Майналовски . - София : Плеяда, 2022 . - 359 с. ; 22 см . -  (Световен трилър)

   

   ISBN 978-954-409-449-2 

  

Сист. No: 124985

- 62 -

ЗВ/820/Л 94 

Льо Каре, Джон

   Нощният управител / Джон Льо Каре ; Прев. Венцислав Венков . - София : Колибри, 2022 . - 535 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-02-1139-6 

  

Сист. No: 125037

- 63 -

ЗВ/882/А 12 

Абгарян, Нарине

   Мълчанието на цвета / Нарине Абгарян ; Прев. от рус. Иван Тотоманов . - София : Лабиринт, 2023 . - 279 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7670-32-5 

  

Сист. No: 125077

- 64 -

ЗВ/860/А 86 

Армас, Елена

   Дългата игра / Елена Армас ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - София : Уо Егмонт, 2023 . - 512 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-3132-0 

  

Сист. No: 125086

- 65 -

ЗВ/820(73)/А 86

Арментраут, Дженифър Л.

   Падение на гибел и гняв / Дженифър Л. Арментраут ; Прев. Йоана Гацова . - София : Егмонт, 2023 . - 560 с. ; 21 см

   Кн. 1 от поредицата Гибел и гняв

   ISBN 978-954-27-3116-0 

  

Сист. No: 125064

- 66 -

ЗВ/820(73)/В 19 

Ван Пелт, Шелби

   Брилянтни създания / Шелби Ван Пелт ; Прев. Емилия Ничева-Карастойчева . - София : Емас, 2023 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-357-590-9 

  

Сист. No: 125021

- 67 -

ЗВ/860/Г 13

Габас, Лус

   Пулсът на земята : роман / Лус Габас ; Прев. Драгомира Линдова . - София : Унискорп, 2023 . - 400 с. ; 21 см . -  (Избрано за вас)

   

   ISBN 978-954-330-585-8 

  

Сист. No: 125014

- 68 -

ЗВ/820/И 99

Йънг, Саманта

   Тук с мен / Саманта Йънг ; Прев. от англ. Снежана Ташева . - София : Orange Books, 2023 . - 507 с. ; 21 см

   Кн. 1 от поредицата Семейство Адар

   ISBN 978-619-171-155-0 

  

Сист. No: 125013

- 69 -

ЗВ/820(73)/К 54 

Кинг, Стивън

   Холи / Стивън Кинг ; Прев. Катя Перчинкова . - София : БАРД, 2023 . - 462 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-03-0224-7 

  

Сист. No: 125028

- 70 -

ЗВ/820(73)/К 85 

Корнуел, Патриша

   Бяс / Патриша Корнуел ; Прев. Елена Кодинова . - София : БАРД, 2023 . - 316 с. ; 21 см . -  (Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-619-03-0230-8 

  

Сист. No: 125088

- 71 -

ЗВ/820(73)/Л 40 

Лейн, Лорън

   Любов на сляпо / Лорън Лейн ; Прев. Ивана Пенева . - София : Апостроф, 2023 . - 328 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2962-00-7 

  

Сист. No: 125087

- 72 -

ЗВ/820(73)/М 26 

Манискалко, Кери

   Кралството на страховитите / Кери Манискалко ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Сиела, 2023 . - 438 с. ; 21 см

   Кн. 3 от поредицата Кралството на прокълнатите

   ISBN 978-954-28-4447-1 

  

Сист. No: 125092

- 73 -

ЗВ/860(861)/М 32 

Маркес, Габриел Гарсия

   Невероятната и тъжна история на наивната Ерендира и нейната бездушна баба / Габриел Гарсия Маркес ; Прев. Емилия Юлзари . - София : Лъчезар Минчев, 2023 . - 171 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-412-127-3 

  

Сист. No: 125009

- 74 -

ЗВ/820/М 45

Мей, Питър

   Безмълвна смърт / Питър Мей ; Прев. Надя Баева . - София : Колибри, 2023 . - 367 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-02-1167-9 

  

Сист. No: 125063

- 75 -

ЗВ/820/М 87

Монтефиоре, Санта

   Тайният час / Санта Монтефиоре ; Прев. Снежинка Вакрилова . - София : СББ Медиа, 2023 . - 436 с. ; 21 см

   Кн. 4, Хрониките на Деверил

   ISBN 978-954-399-489-2 

  

Сист. No: 125032

- 76 -

ЗВ/839.6/Н 60 

Нес, Атле

   Тома Неверни : Роман за Караваджо / Атле Нес ; Прев. Василена Старирадева . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2023 . - 160 с.: с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-235-142-7 

  

Сист. No: 125066

- 77 -

ЗВ/820(73)/П 13

Павоун, Крис

   Две нощи в Лисабон / Крис Павоун ; Прев. от англ. Владимир Германов . - София : Кръг, 2023 . - 480 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-265-029-2 

  

Сист. No: 125017

- 78 -

ЗВ/820/П 92

Проуз, Аманда

   Очакване / Аманда Проуз ; Прев. Николина Тенекеджиева . - София : Труд, 2023 . - 246 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-779-5 

  

Сист. No: 125067

- 79 -

ЗВ/820(73)/Р 60 

Рийд, Шели

   Ще бъда като река / Шели Рийд ; Прев. Милена Илиева . - София : БАРД, 2023 . - 318 с. ; 21 см . -  (Световен бестселър)

   

   ISBN 978-619-03-0232-2 

  

Сист. No: 125090

- 80 -

ЗВ/820/Р 97 

Ръдърфърд, Едуард

   Париж : Т. 2 / Едуард Ръдърфърд ; Прев. Мариана Димитрова . - София : Еднорог, 2023 . - 446 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-365-286-0 

  

Сист. No: 125015

- 81 -

ЗВ/820/Р 97 

Ръдърфърд, Едуард

   Лондон : Т. 2 / Едуард Ръдърфърд ; Прев. Златка Миронова . - София : Еднорог, 2023 . - 750 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-365-285-3 

  

Сист. No: 125016

- 82 -

ЗВ/869.0/С 18

Сантуш, Жозе Родригеш душ

   Безсмъртния : роман / Жозе Родригеш душ Сантуш ; Прев. Весела Чергова . - Пловдив : Хермес, 2023 . - 462 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-2209-3 

  

Сист. No: 125025

- 83 -

ЗВ/869.0/С 18

Сантуш, Жозе Родригеш душ

   Фокусникът от "Аушвиц" : роман / Жозе Родригеш душ Сантуш ; Прев. Дарина Миланова . - Пловдив : Хермес, 2023 . - 335 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-2294-9 

  

Сист. No: 125029

- 84 -

ЗВ/882/С 51 

Солженицин, Александър

   Кайсиево сладко : разкази / Александър Солженицин ; Прев. от рус. Лиляна Минкова, Манол Наков, Боряна Даракчиева . - София : Лист, 2023 . - 432 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Абрикосовое варенье / А. Солженицын

   ISBN 978-619-7722-12-3 

  

Сист. No: 125072

- 85 -

ЗВ/839.7/С 75

Стен, Вивека

   В тесен кръг / Вивека Стен ; Прев. Радослав Папазов . - София : Колибри, 2023 . - 383 с. ; 20 см

   Кн. 2 от поредицата Убийствата на остров Сандхамн

   ISBN 978-619-02-1187-7 

  

Сист. No: 125065

- 86 -

ЗВ/820(73)/С 76

Стийл, Даниел

   Сватбен агент / Даниел Стийл ; Прев. Елена Чизмарова . - София : БАРД, 2023 . - 286 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-03-0229-2 

  

Сист. No: 125008

- 87 -

ЗВ/820(71)/Ф 72 

Форчън, Карли

   Всяко лято след това / Карли Форчън ; Прев. от англ. Марианна Панова . - София : Сиела, 2023 . - 311 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-4449-5 

  

Сист. No: 125007

- 88 -

ЗВ/820(73)/Х 24 

Хамър, Карл

   Дръзките контрабандисти от Тимбукту и тяхната надпревара да спасят най-ценните ръкописи на света от ръцете на Ал Кайда : роман / Карл Хамър ; Прев. Йордан Тодоров . - София : Ерове, 2023 . - 301 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: The bad-ass librarians of Timbuktu / Joshua Hammer Загл. на предзагл. с.: Дръзките контрабандисти от Тимбукту

   ISBN 978-619-7313-94-9 

  

Сист. No: 125068

- 89 -

ЗВ/820(73)/Х 38 

Хейл, Джени

   Коледа край фара / Джени Хейл ; Прев. от англ. Мариана Христова . - Пловдив : Хермес, 2023 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-2306-9 

  

Сист. No: 125085

- 90 -

ЗВ/820(73)/Х 93 

Хуанг, Ана

   Господар на гордостта / Ана Хуанг ; Прев. от англ. Александра Микова . - София : Уо Егмонт, 2023 . - 415 с. ; 20 см

   Кн. 2 от поредицата Господари на греха

   ISBN 978-954-27-3052-1 

  

Сист. No: 125011

- 91 -

ЗВ/820(73)/Х 93 

Хуанг, Ана

   Господар на гнева / Ана Хуанг ; Прев. от англ. Александра Микова . - София : Уо Егмонт, 2023 . - 432 с. ; 20 см

   Кн. 1 от поредицата Господари на греха

   ISBN 978-954-27-3054-5 

  

Сист. No: 125078

- 92 -

ЗВ/830/Щ 56 

Щрубел, Антие

   Шведите знаят как / Антие Щрубел ; Прев. Катерина Димитрова . - София : Ера, 2023 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-754-4 

  

Сист. No: 125076

Детска художествена литература

- 93 -

Д2/820(73)/Б 93 

Бърджес, Стефани

   Момичето с драконово сърце / Стефани Бърджес ; Прев. Преслава Колева . - София : Ибис, 2023 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-157-414-8 

 корица 

Сист. No: 125091

- 94 -

Д1/820/899/М 34 

Марти, Меритцел

   В нощта на ужасите / Меритцел Марти ; Худож. Хавиер Саломо ; Прев. Анета Пантелеева . - София : Прозорче, 2023 . - 36 с.: с цв. ил. ; 32 с.

   

   ISBN 978-619-243-258-4 

 корица 

Сист. No: 125095

- 95 -

Д1/820/899/Х 33 

Хачерян, Силва

   Арменски народни приказки /  Състав. Силва Хачерян ; Прев. Силва Хачерян ; Худож. Лусия Медзикян . - София : Емас, 2023 . - 175 с.: с цв. ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-357-588-6 

 корица 

Сист. No: 125094

Детска отраслева литература

- 96 -

ДС/6/Г 50 

Гифорд, Клайв

   Автомобили, влакове, кораби и самолети : илюстрована енциклопедия за всички превозни средства / Клайв Гифорд ; Прев. Христо Димитров . - 2. изд. . - София : Книгомания, 2023 . - 256 с.: с цв. ил. ; 29 см

   Ориг. загл.: Cars, trains, ships & planes / Clive Gifford Речник: с. 246-249 Азб. показалец

   ISBN 978-619-195-110-0 

 корица 

Сист. No: 125084

География

- 97 -

ЗВ/910.4/К 79 

Бъргрийн, Лорънс

   Колумб : Четирите пътешествия / Лорънс Бъргрийн ; Прев. от англ. Галина Лозанова . - София : Изток - Запад, 2023 . - 428 с. : с ил., фотогр., табл., к. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-1250-1 

  

Сист. No: 125070

История

- 98 -

Ч1/941/949/М 27 

Манолов, Георги

   Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. - XXI в. н.е.) : Т. 1, Теоретико-методологически въпроси / Георги Манолов . - Пловдив : ВУСИ, 2022 . - 220 с. : с табл., сх., [1] л. : портр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7343-55-7 

  

Сист. No: 124992

- 99 -

Ч1/941/949/М 27 

Манолов, Георги

   Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.) : Т. 2, Античност, Средновековие, съвременност / Георги Манолов . - Пловдив : ВУСИ, 2022 . - 629 с. : с табл., ил., сх., [25] с. : портр., ил.. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7343-55-7 

  

Сист. No: 124993

- 100 -

Ч1/941/949/М 27 

Манолов, Георги

   Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.) : Т. 3, Привилегиите на властта в България (от 1878 г. до сега) / Георги Манолов . - Пловдив : ВУСИ, 2022 . - 236 с. : с ил., [5] с. : портр., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7343-55-7 

  

Сист. No: 124994

- 101 -

ЗВ/930/М 32 

Марков, Георги

   Феноменология на историята / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2023 . - 560 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-09-1745-0 

  

Сист. No: 125035

- 102 -

ЗВ/92/У 95 

Учкунова, Инна

   Книга за мечтатели 2 : истории за открития, променили света / Инна Учкунова . - [Бургас] : Хеликон, [2023] . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-2511-16-6 

  

Сист. No: 125010

- 103 -

ЗВ/92/У 95 

Учкунова, Инна

   Книга за мечтатели 1 : истории за открития, променили света / Инна Учкунова . - [Бургас] : Хеликон, [2023] . - 371 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-2511-15-9 

  

Сист. No: 125018

- 104 -

ЗВ/949.72.03/Ч 89 

Чобанов, Тодор

   Произходът на прабългарите : Дебатът през XXI век / Тодор Чобанов . - София : БИ 93, 2023 . - 307 с.: с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-7688-20-7 

  

Сист. No: 125020


 Индекс по АВТОРИ

Абгарян, Нарине 63 
Ангелов, Валентин 44 
Андреева, Людмила 37 
Армас, Елена 64 
Арментраут, Дженифър Л. 65 
Атанасова, Светла 12 
Ахмади-Милър, Енжила 60 
Баева, Надя 74 
Бенямин, Валтер 45 49 
Берон, Петър 28 
Бешев, Сандю 46 
Благоева, Блага 2 
Бояджиева, Мария 51 
Бурел, Андрю 61 
Бъргрийн, Лорънс 97 
Бърджес, Стефани 93 
Вакрилова, Снежинка 75 
Ван Пелт, Шелби 66 
Велинов, Иво 13 
Венков, Венцислав 62 
Владимирова, Галя 33 
Влъчков, Коста 20 21 
Върбанова, Милена 52 
Габас, Лус 67 
Гацова, Йоана 65 
Георгиев, Десислав 17 
Георгиева, Мариела 53 
Германов, Владимир 10 77 
Гифорд, Клайв 96 
Горанова, Радослава Данаилова 39 
Гранитски, Иван 23 
Даракчиева, Боряна 84 
Де Барбаро, Наталия 7 
Демирева, Мария 60 
Джелепова, Стела 59 
Димитров, Димитър 39 
Димитров, Христо 96 
Димитрова, Ина 30 
Димитрова, Катерина 92 
Димитрова, Мариана 80 
Иванов, Иван 22 
Иванова, Детелина 35 
Иванова, Мария 38 
Илиева, Мария 9 
Илиева, Милена 79 
Йорданов, Георги 23 
Йотов, Стилиян 49 
Йънг, Саманта 68 
Кар, Алън 34 
Караджов, Юлиян 37 
Каркатера, Лоренцо 57 58 
Кинг, Стивън 69 
Кирилова, Борислава 29 
Киров, Киро 14 
Кодинова, Елена 70 
Коев, Кольо 45 
Колева, Преслава 93 
Кондакова, Мария 32 
Кордейро, Хосе 30 
Корнуел, Патриша 70 
Костадинова, Румяна 34 
Костов, Боян 5 
Костова, Костадина 54 
Лейн, Лорън 71 
Лембке, Анна 5 
Линдова, Драгомира 67 
Лозанова, Галина 97 
Льо Каре, Джон 62 
Майналовски, Сибин 61 
Манджукова, Райна 26 
Манискалко, Кери 72 
Манолов, Георги 98 99 100 
Манолов, Манол 22 
Маркес, Габриел Гарсия 73 
Марков, Георги 101 
Марти, Меритцел 94 
Медзикян, Лусия 95 
Мей, Питър 74 
Микова, Александра 90 91 
Миланова, Дарина 83 
Минкова, Лиляна 84 
Миронова, Златка 81 
Момински, Мирослав 40 
Монтефиоре, Санта 75 
Мълан, Джон 51 
Наков, Манол 84 
Недялкова, Десислава 7 
Нелсън, Брадли 9 
Нес, Атле 76 
Николова, Недялка 1 
Нинов, Петър 57 
Ничева-Карастойчева, Емилия 66 
Осиковска, Даниела 41 
Павлова, Елена 58 
Павоун, Крис 77 
Панова, Марианна 87 
Пантелеева, Анета 94 
Папазов, Радослав 85 
Пенева, Ивана 71 
Перчинкова, Катя 69 
Петров, Александър 56 
Прахалад, С. К 12 
Проуз, Аманда 78 
Радионова, Ивелина 55 
Райкова, Деница 72 
Рамасвами, Венкат 12 
Рийд, Шели 79 
Ринпоче, Согиал 10 
Ръдърфърд, Едуард 80 81 
Сабунчян, Стефани 35 
Саломо, Хавиер 94 
Сантуш, Жозе Родригеш душ 82 83 
Сенеф, Стефани 37 
Сергиев, Стефан 47 
Симеонов, Атанас 25 
Скалд, Александър 56 
Согиал Ринпоче 10 
Солженицин, Александър 84 
Станчев, Михаил 26 
Станчева, Атанаска 31 
Старирадева, Василена 76 
Стен, Вивека 85 
Стийл, Даниел 86 
Ташева, Снежана 68 
Тенекеджиева, Николина 78 
Тенекеджиева, Цветелина 64 
Тодоров, Йордан 88 
Тодорова, Кристина 27 
Тотоманов, Иван 63 
Тренев, Александър 43 
Трефил, Джеймс 32 
Уд, Дейвид 30 
Учкунова, Инна 102 103 
Фелщински, Юрий 26 
Форчън, Карли 87 
Фосе, Юн 59 
Френска, Елена 11 
Хамър, Карл 88 
Харман, Харалд 1 
Хачерян, Силва 95 
Хейл, Джени 89 
Христова, Мариана 89 
Христова, Радослава 39 
Хуанг, Ана 90 91 
Цветанов, Мирослав 42 
Цонков, Николай 18 
Чергова, Весела 82 
Чизмарова, Елена 86 
Чобанов, Тодор 104 
Шабаркова-Петрова, Марияна 43 
Шаер, Даян 50 
Шастийн, Мария 38 
Щрубел, Антие 92 
Юлзари, Емилия 73 
Янакиев, Янко 19 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автомобили, влакове, кораби и самолети 96 
Арменски народни приказки 95 
Ароматерапия 38 
Атланти и гиганти 52 
Безмълвна смърт 74 
Безсмъртния 82 
Бесни спусъци 58 
Богомили и катари 11 
Брилянтни създания 66 
Бъдещето на конкуренцията 12 
Българи на големите върхове по света 46 
Бяс 70 
В нощта на ужасите 94 
В тесен кръг 85 
Великите романи 51 
Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. - XXI в. н.е.) 98 
Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.) 99 100 
Вой 56 
Всяко лято след това 87 
Въведение в Дунавската писменост 1 
Вълка 57 
Вълшебство за Коледа 55 
Голямото изкуство 42 
Господар на гнева 91 
Господар на гордостта 90 
Граничното разузнаване на Третата българска държава 14 
Две нощи в Лисабон 77 
Допаминов свят 5 
Дръзките контрабандисти от Тимбукту и тяхната надпревара да спасят най-ценните ръкописи на света от ръцете на Ал Кайда 88 
Дългата игра 64 
Енергийният преход 19 
За туризма 13 
Издаване на решения по прилагане на митническото законодателство на Европейския съюз 25 
Кайсиево сладко 84 
Как да оцелеем по време на война 3 
Как летят птиците 60 
Как се изучаваше паневритмия? 8 
Как се създаде паневритмията? 4 
Книга за мечтатели 1 103 
Книга за мечтатели 2 102 
Кодът на тялото 9 
Коледа край фара 89 
Колумб 97 
Корупция и антикорупционна политика в България 21 
Кралството на страховитите 72 
Краят на смъртта 30 
Лековитите води на България 33 
Лесният начин да спрете пушенето без усилия на волята 34 
Лицата на неродените пеперуди 53 
Лондон 81 
Любов на сляпо 71 
Международна научна конференция Изкуственият интелект в сферата на сигурността - предимства и заплахи 15 16 
Международни и национални политики за борба с корупцията 20 
Момичето с драконово сърце 93 
Мълчанието на цвета 63 
Насилието в българското семейство 24 
Научи повече за шахмата 47 
Невероятната и тъжна история на наивната Ерендира и нейната бездушна баба 73 
Необятният космос 32 
Нощният управител 62 
Очакване 78 
Падение на гибел и гняв 65 
Паневритмия в небето над връх Мусалла 6 
Панорама на българската зоология 28 
Париж 80 
Полът: между хуманитарните, социалните и правните науки 17 
Притаени мигове 23 
Проектно-базираното обучение - адаптация към съвременната реалност 29 
Произведението на изкуството в епохата на неговата техническа възпроизводимост 45 
Произходът на прабългарите 104 
Публични политики спрямо полово-ролевите стереотипи и нагласи, водещи до насилствени отношения в българското семейство 22 
Пулсът на земята 67 
Пътища към устойчивостта 31 
Регулаторни модели за териториално развитие 18 
Ресурсен мениджмънт 27 
Рефлексология за начинаещи 35 
Родопа планина – една голяма любов 40 
Ръководство по бази от данни 39 
Сборник с 1000+ народни лека за всякакви болести 36 
Сватбен агент 86 
Събуди твореца в теб 50 
Съвременни български наивисти 41 
Сюрреализъм и критическа теория 49 
Тайният код на българските зографи 43 
Тайният код на българските резбари 44 
Тайният час 75 
Тибетската книга за живота и смъртта 10 
Токсично наследство 37 
Тома Неверни 76 
Третата световна: битката за Украйна 26 
Трето царство 54 
Трилогия 59 
Тук с мен 68 
Феноменология на историята 101 
Фокусникът от "Аушвиц" 83 
Холи 69 
Ценности срещу интереси в политикат 2 
Чувствителната съветничка 7 
Шведите знаят как 92 
Ще бъда като река 79 
48 часа за убиване 61 
50-те най-велики български спортисти, чиито постижения ни правят горди българи 48 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Алтернативна медицина 9 
Ароматотерапия 38 
Бази данни - наръчници и ръководства 39 
Балкански полуостров -- старини 1 
Балнеология 33 
Биотехнология 30 
Богомилство - история 11 
Будизъм - Тибет 10 
България - изобразителни изкуства 43 
България - история 100 
България - обща терапия 33 
България - приложно изкуство 44 
България - социология 22 
Власт - история 98 99 100 
Война - психологични проблеми 3 
Външна политика - Русия 26 
Външна политика - Украйна 26 
Генно инженерство 30 
Геополитика 19 
Домашно насилие - България 22 24 
Дълголетие 30 
Езици за програмиране - учебници за ВУЗ 39 
Енергетика - икономически проблеми 19 
Ереси - Европа - Средни векове 11 
Естетика 45 
Етерични масла -- приложение 38 
Зоология -- България 28 
Изкуствен интелект 15 16 30 
Изкуство 45 
Изобразително изкуство, християнско - България 43 
Изящни изкуства 41 
Икономическо поведение 12 
История - България 104 
История - философски проблеми 101 
Йорданов, Георги -- 1934- -- биографски материали 23 
Катари (религия) -- история 11 
Конкуренция (икон. ) 12 
Конфликт 26 
Корупция - България - противодействие 21 
Корупция - противодействие 20 
Куклен театър - техника и майсторство 42 
Културен туризъм 13 
Лечебна физкултура 35 
Лечебни масажи 35 
Лечебно хранене 9 
Личност - психология 5 
Личност - психология - наръчници 3 
Математика - методика на преподаването 29 
Международно сътрудничество 20 
Минерални води - България 33 
Митнически контрол - България - Правни въпроси 25 
Митническо право - Европейски съюз 25 
Модели и моделиране - учебници за ВУЗ 39 
Мореплаватели 97 
Народна медицина 36 
Национална сигурност - материали от конференция 15 16 
Оцеляване - наръчници 3 
Пестициди - токсично действие и профилактика 37 
Пол - социални проблеми - сборници 17 
Политика - философия 2 
Политика -- България -- 1944-1989 -- спомени 23 
Политици, български -- биографски материали 23 
Политическа етика 2 
Приложно и декоративно изкуство 44 
Природни богатства - учебници за ВУЗ 27 
Природолечение 36 
Проекти - приложение 29 
Прочути личности - биографии 102 103 
Пътешественици и откриватели 97 
Разузнаване - България - история 14 
Регионално развитие - България 18 
Роман - история и критика 51 
Символи и знаци -- Балкански полуостров 1 
Спортисти, български 48 
Стенописи, български 43 
Сюрреализъм - в литературата 49 
Творческо писане 50 
Тибет - религия 10 
Транспорт -- детска и юношеска литерата 96 
Тютюнопушене - борба и профилактика 34 
Устойчиво развитие - България 31 
Феноменология 101 
Философия на ценностите 2 
Фотография, художествена - албуми 40 
Хигиена на храненето 37 
Хидротерапия 33 
Християнски символи 44 
Художници - наивисти 41 
Чувства 5 
Шахмат - ръководства 47 
Шахматисти 47 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Античност 99 
Балнеолечение 33 
Билки 36 
Билколечение 36 
биографични романи 76 
Биологично замеделие 31 
Биологично разнообразие 27 
Богомилски книги 11 
Богомилство 11 
Болка 5 
Ветеринарна паразитология 28 
Водни ресурси 27 
Вселена 32 
Върхове 46 
Галактики 32 
Гражданско общество 31 
Дискриминация 24 
Домашно насилие 22 24 
Допамин 5 
Древни писмености 1 
Дунавска цивилизация 1 
Дърворезба 44 
Екологична антропология 31 
Екосистема 37 
Емоционално здраве 9 
Етерични масла 38 
Ехинацея 36 
Жертви на насилие 24 
Живот 10 
Животински свят 28 
Защита на околната среда 31 
Звезди 32 
Зелено движение 31 
Зоогеография 28 
Зоолози 28 
Икономически интереси 2 
Иновации 12 
Италиански художници 76 
Капитал 12 
Катарство 11 
Континенти 46 
Лечебни извори 33 
Манахейство 11 
Маркионитство 11 
Масалианство 11 
Мениджмънт 18 
минерални води 33 
Мирмекофилни животни 28 
Млечен път 32 
Насилие 22 
Новозаветна книжнина 11 
Околна среда 27 31 
Опазване на горите 27 
Павликянство 11 
Пазар 12 
Палеарктична Азия 28 
Палеозоология 28 
Пестициди 37 
Писмени системи 1 
Писменост 1 
Планети в Слънчевата система 32 
Поведение 22 
Подземни води 28 
Политика 23 
Политически интереси 2 
Почвени ресурси 27 
Превенция на насилието 24 
Прелетни птици 28 
Прераждане 10 
Признаци на домашно насилие 24 
Прилепи 28 
Природни ресурси 27 
Природозащитници 31 
Пристрастяване 5 
Публичен сектор 18 
Региони 18 
Резбарски школи 44 
Резбарско майсторство 44 
Религия 11 
Самопомощ 9 
Селскостопанска токсикология 37 
Семейна общност 24 
Смърт 10 
Срам 5 
Средновековие 99 
Старозаветна книжнина 11 
Стопанска дейност 18 
Стратегически мениджмънт 12 
Суицидно поведение 24 
Териториални единици 18 
Токсикология на пестицидите 37 
Тревожна привързаност 22 
Туристически маршрути 13 
удоволствие 5 
Фауна на български реки 28 
Фауна на високите планини 28 
Фауна на езерата 28 
Фауна на пещерите 28 
Фауна на Черно море 28 
Философия 2 
Хербициди 37 
Хранене 9 
Християнски символи 43 
Ценности 12 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Аспарухов, Георги 48 
Ахмедов, Лютви 48 
Балъков, Красимир 48 
Барт, Ролан 13 
Бербатов, Димитър 48 
Биков, Йордан 48 
Благоева, Йорданка 48 
Богомилова, Таня 48 
Боевски, Гълъбин 48 
Бухалов, Николай 48 
Войнова, Ваня 48 
Вълчев, Еньо 48 
Ганев, Любомир 48 
Гарджев, Продан 48 
Гешева, Ваня 48 
Греймас, Алгирдас 13 
Гроздева, Мария 48 
Дафовска, Екатерина 48 
Денкова, Албена 48 
Димитров, Григор 48 
Добрев, Димитър 48 
Добрев, Милен 48 
Донкова, Йорданка 48 
Дьо Сосюр, Фердинанд 13 
Златева, Станка 48 
Иванов, Иван 48 
Иванов, Трифон 48 
Илиев, Николай 48 
Йовчев, Йордан 48 
Йорданов, Валентин 48 
Йорданова, Здравка 48 
Караваджо, Микеланджело Мериси да 76 
Киряков, Илиян 48 
Колов, Дан 48 
Костадинов, Емил 48 
Костадинова, Стефка 48 
Кръстева, Стойка 48 
Лалова, Ивет 48 
Лесов, Петър 48 
Лечков, Йордан 48 
Лотман, Юрий 13 
Любенов, Любомир 48 
Малеева, Катерина 48 
Малеева, Магдалена 48 
Малеева, Мануела 48 
Маринова, Тереза 48 
Марков, Христо 48 
Микеланджело 76 
Михайлов, Борислав 48 
Назарян, Армен 48 
Нейкова, Румяна 48 
Нурикян, Нориар 48 
Оцетова, Светла 48 
Пенев, Димитър 48 
Пенев, Любослав 48 
Попангелов, Петър 48 
Пърс, Чарлс 13 
Раданова, Евгения 48 
Радев, Боян 48 
Робева, Нешка 48 
Русев, Янко 48 
Сираков, Наско 48 
Стависки, Максим 48 
Стоичков, Христо 48 
Стойчев, Петър 48 
Сюлейманоглу, Наим 48 
Тодоров, Серафим 48 
Топалов, Веселин 48 
Френкева, Антоанета 48 
Христова, Иванка 48 
Хубчев, Петър 48 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Аконкагуа 46 
Алпамайо 46 
Ама Даблам 46 
Винсън 46 
Денали 46 
Дхаулагири 46 
Еверест 46 
Ел Капитен 46 
Елбрус 46 
К2 - Чогори 46 
Килиманджаро 46 
Матерхорн 46 
Нанда деви 46 
Пунчак Джая 46 
Серо Торе 46 
Транго Тауър 46 
Тхалай Сагар 46 
Чимборасо 46